Forfaitair systeem

Veelgestelde vragen

Het Oosthuis stapte in de tweede helft van 2021 over naar het forfaitaire betalingssysteem. Hieronder vind je een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. Wij geven je graag meer uitleg.

Het medisch huis, het ziekenfonds en de patiënt gaan een contract met elkaar aan. Hierna ontvangt het medisch huis maandelijks voor elke patiënt een ‘forfait’ of een vast bedrag van je ziekenfonds. Dit betekent dat als je je inschrijft je niet meer moet betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen of verpleegkundigen. Ook thuisverpleegkundige zorg is gratis.

Enige voorwaarde is dat je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Alle informatie over onze verpleegkundige zorg in en buiten de praktijk vind je hier

We zijn ervan overtuigd dat ons team van artsen, verpleegkundigen en praktijkassistentes onze patiënten beter kunnen verzorgen en behandelen. Het geeft ons de kans om maximaal in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering.

Indien je na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts verpleegkundige zorgen in het medisch huis of thuis nodig hebt zal het medisch huis dit voor je regelen. Dit is gratis.

Je kan verpleegkundige zorg aanvragen via het nummer 014 490601

Je betaalt niets meer voor een raadpleging of huisbezoek door een huisarts of verpleegkundige. Ook de thuisverpleegkundige zorg is volledig gratis. 

Het medisch huis krijgt rechtstreeks van je ziekenfonds een vast bedrag per maand voor elke ingeschreven patiënt, ongeacht het aantal keer dan je beroep doet op medische zorgen. Dit bedrag komt overeen met wat het ziekenfonds gemiddeld maandelijks terugbetaalt aan patiënten voor de zorgverlening door huisartsen en (thuis)verpleegkundigen.

Door in te schrijven engageer je je om steeds het Oosthuis te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt. Wanneer je een huisarts of verpleegkundige consulteert die niet verbonden is aan ons medisch huis moet je dit zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Heb je een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of bevind je je ver weg? Dan kan je een andere huisarts (van wacht) raadplegen en dan zal het medisch huis je het terugbetalingstarief terugbetalen.

Neen, dit is kosteloos. Je moet enkel in orde zijn met je ziekenfondsbijdrage.

Elke patiënt van het Oosthuis dient zich in te schrijven via een inschrijfformulier op papier. Dit vraag je in het medisch huis of download je via de website. Je bezorgt het ons terug tijdens je volgende consultatie of steekt het in onze brievenbus. Vanaf de maand na je inschrijving betaal je niets meer voor een consultatie, huisbezoek of (thuis)verpleegkundige zorg.

Neen, jouw bijdrage blijft hetzelfde. Er verandert niets. Het ziekenfonds blijft tussenkomen in terugbetaling voor specialisten, apotheekkosten, tandarts of andere voordelen.

Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het invullen van een uitschrijfformulier (binnenkort beschikbaar). Je bezorgt het ons terug tijdens een consultatie of stopt het in onze brievenbus De uitschrijving is administratief in orde vanaf de maand daaropvolgend.

Op de wachtpost betaal je het remgeld. Het overige deel wordt door het medisch huis betaald aan de wachtpost

Wanneer je je België bevindt en niet in de mogelijkheid bent om ons medisch huis te raadplegen betalen wij de consultatie of het huisbezoek terug, zonder remgeld. Je betaalt deze dus wel zelf bij de arts die je raadpleegt en je bezorgt nadien het getuigschrift en je rekeningnummer aan ons.

In het buitenland regel je de terugbetaling zelf met het ziekenfonds of reisverzekering.

Neen, je blijft vrij om te kiezen welke specialist je raadpleegt. Hiervoor blijft de gekende terugbetaling van het ziekenfonds gelden

Elke patiënt van het Oosthuis dient zich in te schrijven via een inschrijfformulier op papier. Het formulier kan je hieronder downloaden op opvragen bij ons in het medisch huis.

Naar een forfaitair systeem

In België bestaan twee betalingssystemen voor de eerstelijnszorg: de betaling per prestatie en de forfaitaire betaling. De meeste huisartsen werken volgens prestatie: de zorgverlener wordt betaald per geleverde verstrekking (bijvoorbeeld een huisbezoek, raadpleging, …). Een minderheid werkt echter volgens een forfaitair systeem.